Współpraca

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się z wieloma instytucjami.
Warto wspomnieć w tym miejscu o kilku z nich...

 

Prowadzę wykłady z zakresu suplementacji, odżywiania, treningu siłowego, jestem kierownikiem kursów kulturystyki oraz Trenera Personalnego, oraz głównym egzaminatorem i osobą upoważnioną do nadawania uprawnień trenerskich i instruktorskich.
Szkolenie kadry oficerów wojskowych w zakresie treningu siłowego w służbach mundurowych.
Szkolenie z zakresu nutrigenetyki dla DF Medica, czyli wykorzysanie informacji o budowie DNA w sporcie zawodowym i amatorskim.